來到臺灣學習看護、照護工作,語言、文化的差異是否常常讓您感到困擾呢?透過小短片一起來學習臺灣大小事吧!
Đến Đài Loan làm việc, sự khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ có phải thường làm cho bạn cảm thấy lúng túng hay không? Thông qua đoạn video clip này hãy cùng học cách thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan nhé!